ĐD Lưu Trọng Ninh nói gì về việc diễn viên mặc áo yếm không nội y?