Đây là lý do có lẽ Miley Cyrus và Liam Hemsworth sẽ chẳng bao giờ kết hôn