Đầu xe container bẹp dúm biến dạng sau khi đâm vào đuôi xe chạy cùng chiều