Đầu tư cả triệu tỉ đồng cho 3 đặc khu liệu có hiệu quả?