Đâu phải cứ 'xôi thịt' mới sexy khi mặc đầm xuyên thấu, hãy xem Phí Phương Anh sẽ rõ!