Đậu Lào 6 triệu/kg: Tin lời 'thần dược', lùng mua từng hạt