Đau họng 2 tuần không khỏi, đi khám phát hiện mắc phải bệnh chết người này