Dấu hiệu và triệu chứng của một cơn đau nửa đầu điển hình