Đắp lá chữa gãy tay, bé 5 tuổi bị hoại tử xương nghiêm trọng