Đập cửa phòng trọ cô gái giữa đêm, 1 người chết, 4 người đi tù