Đập cửa kính cứu nam thanh niên mắc kẹt trong căn nhà bốc cháy