Đào tạo bằng lái xe ôtô ở Hà Nội: Kỳ lạ gói thi 'chống trượt'

16/1,612