Đào ổ kiến để tìm giống nấm quý hiếm, giá 68 triệu/kg