Đảo ngọc Phú Quốc bị băm nát: Vỡ vụn trước khi thành đặc khu