Đạo diễn "Nhật ký Vàng Anh" nói chuyện Hoàng Thùy Linh 10 năm trước