Đạo diễn nhận lỗi khi phim của Biti's Hunter bị lên án bôi bẩn Đà Lạt