Đánh sinh viên nhập viện, giám đốc Trung tâm gia sư Hà Nội tái mặt ở đồn công an