Đánh nhau ngã ra đường, bị đối thủ lái ô tô bán tải chèn chết tại chỗ