Đánh chết người vì 200.000 đồng, hung thủ lĩnh 14 năm tù