Đang xử kín một giám đốc nhắn tin vu khống lãnh đạo tỉnh Gia Lai