Đảng viên đi trước, làng nước theo sau

50 năm đã trôi qua, song từng câu, từng chữ trong Di chúc của Bác Hồ vô vàn kính yêu mãi vẹn nguyên giá trị.

Trong Di chúc, Bác Hồ căn dặn: “Sau ngày thắng lợi, việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng”. Vì, “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”.

Sinh thời, Bác Hồ luôn quan tâm đến công tác cán bộ (ảnh tư liệu)

Thực hiện Di chúc của Người, thời gian qua, Đảng ta đã không ngừng công tác xây dựng gắn với chỉnh đốn Đảng. Và thực tế công tác này đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng không ngừng được nâng cao. Phương thức lãnh đạo của Đảng từng bước được đổi mới. Niềm tin của Nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng được củng cố.

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bước trưởng thành và tiến bộ về mọi mặt. Tuy vậy, trong các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, Đảng ta vẫn chỉ rõ: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vẫn còn những hạn chế, yếu kém. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Chính vì vậy, Hội nghị Trung ương 4 khóa XII (10/2016) đã đề ra những giải pháp toàn diện, đồng bộ để tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên sai phạm. Theo đó, cùng với siết chặt kỷ luật, kỷ cương, pháp luật mà cụ thể một số đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng đã bị kỷ luật, thậm chí truy tố.., tại Hội nghị Trung ương 8, Khóa XII Ban chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định số 08-QĐi/TW (ngày 25/10/2018) về quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Theo các chuyên gia, từ học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo cấp cao, là bước phát triển rất quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trách nhiệm nêu gương được đề cao, từ quy định của Đảng đến tự giác thực hiện của mỗi người, là bồi đắp tính tiền phong của Đảng và phẩm chất cao quý của cán bộ, đảng viên, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Mỗi người, từ chính công việc, cuộc sống nêu được gương tốt cũng là niềm tự hào của bản thân, để không ngừng tự hoàn thiện mình. Nêu gương thật sự là tự tu dưỡng hướng tới những gì tốt đẹp, cao cả, cũng là sự phòng ngừa những sai phạm, để tu dưỡng bạn thân nhằm phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân một cách tốt nhất.

Nói một cách ngắn gọn, quy định về nêu gương gắn với thực hiện Di chúc của Người là thực hiện phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau.”

L.H

Đang tải...
Trốn truy nã 13 năm, một ‘tú bà’ 9X bị phát hiện bên trong khu cách ly phòng dịch COVID-19

Trốn truy nã 13 năm, một ‘tú bà’ 9X bị phát hiện bên trong khu cách ly phòng dịch COVID-19

Bão quật đảo đá vỡ đôi

Bão quật đảo đá vỡ đôi

Nghi phạm giết nữ sinh ngân hàng có thể phải nhận án tử

Nghi phạm giết nữ sinh ngân hàng có thể phải nhận án tử

Dự báo 10 giờ sáng 28-10 bão sẽ vào đến đất liền

Dự báo 10 giờ sáng 28-10 bão sẽ vào đến đất liền

TIN MỚI