Đang ngủ trong nhà, nam thanh niên bị tảng đá nặng 10 tấn đè chết