Đang ngủ, 2 công nhân quê Đắk Lắk, Lâm Đồng bị cây đổ đè chết

22/1,137