Đang lưu thông bất ngờ bốc cháy trên quốc lộ, xe container gần như bị cháy rụi hoàn toàn