Đang khốn đốn vì vỡ nợ, Venezuela được Nga, Trung Quốc cứu giúp

13/1,142