Đang đổ dốc thì hỏng phanh, tài xế lao thẳng xe vào vách đá, cứu sống tất cả trừ bản thân