Đang đi cùng cha, nam thanh niên bất ngờ nhảy cầu tự tử