Đăng đàn xin lỗi vì phát ngôn 'gây sốc', Hoàng My nhận 'gạch đá' nặng nề hơn