Đảng Dân chủ Mỹ cảnh báo không sử dụng điện thoại ZTE hoặc Huawei