Dàn vũ khí, xe đặc chủng của cảnh sát cơ động đặc nhiệm