Dân tố chủ tịch phường bỏ việc đi tổ chức giải bida: Phường giải trình thế nào?