Dân tỉnh lẻ lo 'chạy' học cho con, mong bỏ 'rào cản' hộ khẩu