Dàn thí sinh HHVN 2018 khoe eo thon bằng thử thách chạm tay vào rốn