Dân tháo chạy trong đêm, bất lực nhìn 3 căn nhà cháy ra tro