Dân quỳ lạy trước nhà chủ tịch huyện ở Tây Ninh: UBND huyện yêu cầu xử lý