Dân nghèo Quảng Bình phải đóng phí mua đồng cỏ cho trâu, bò

12/0,802