Dân mạng đua nhau khoe 'đồ cổ' trong nhà, đã 50 - 60 năm tuổi mà dùng vẫn tốt