Dân mạng chế ảnh 'kỳ thị' hoa sữa vì mùi quá nồng nặc