Dân kéo đến UBND huyện đòi giải quyết tình trạng côn đồ hoành hành