Dàn hot girl World Cup bị ném đá khi đi cổ vũ đội Olympic Việt Nam

12/0,723