Dân Hà Nội đổ vào Phú Quốc mua đất với số tiền lớn, đất gì cũng mua