Dân chung cư tháo chạy tán loạn vì cụ bà mải xem ti vi