Dân chơi Gia Lai độ Yamaha Nouvo 'siêu độc' giá 16 triệu