Dân bỏ cả tiền đặt cọc mua chung cư để tìm mua đất sau hàng loạt vụ cháy