Dân anh chị trong 'thế giới ngầm' Hà Nội: Ảo tưởng giang hồ từ một hình xăm