Đâm xuyên cổ người tình vì không chịu rời quán nhậu