Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ hôn trộm vào má Quang Hải khi chụp ảnh chung