Đâm vào xe chở tôn, nam thanh niên bị cứa cổ chết tại chỗ