Đâm vào lề đường, đôi nam nữ không đội mũ bảo hiểm tử vong tại chỗ