Dẫm phải cây gai dại, sau 2 năm phải nhập viện vì chân chảy mủ, sưng nề

12/0,375